fbpx
Ljusblå bild med texten bilder saknas.

Edstrandska stiftelsens stipendium 2002

 - 

En miljon etthundratusen kronor till konsten! EDSTRANDSKA STIFTELSEN delar ut ett av Sveriges största konstnärsstipendier, år 2002 erhöll fem konstnärer var sitt stipendium om 200.000:-

Peter Land född 1973 i Aarhus, Danmark för ett konstnärskap där han med stumfilmens brutala komik skildrat våra smärtsammaste tillkortakommanden med en empati som utmynnar i en närmast katarsisk skönhet.

Maria Lindberg född 1958 i Ljushult, Sverige för en praktik där hon med imponerande konsekvens vidgat vår föreställning om teckningens möjligheter att ge sammansatta företeelser en närmast chockartat enkel form.

Thorvaldur Thorsteinsson född 1960 i Aukureyri på Island för en praktik som hela tiden strävar efter att utmana våra ”vaneföreställningar” både om konstens och vardagslivets begränsningar.

Salla Tykkä född 1973 i Helsingfors, Finland för en filmisk talang och en precis sensibilitet som visar på verklighetens besatta ögonblick har givit oss oförglömliga minnesbilder.

Knut Åsdam född 1968 i Trondheim, Norge för ett konstnärskap som genom att undersöka genderkonstruktioner visar på uppgivandets styrka som subversiv strategi inom minimalismens modernistiska estetik och etik.

Dessutom delas tre stipendier ut till elever vid Konsthögskolan i Malmö: Karlotta Blöndal (30.000:-), Natalie Djurberg (30.000:-) och Lars Brunström (40.000:-)

Stiftelsen, som har sitt säte i Malmö och vars fullständiga namn är ”Reinhold Edstrands och hans syskon Gunhild och Theklas stiftelse”, har sedan 1951 haft till uppgift att dela ut stipendier till bildkonstnärer. Stipendiesummorna har tidigare varit blygsamma men efter en försäljning av stiftelsens konst- och aktieinnehav och fastighet 1983-84 har stipendiet kunnat ökas. Dess inriktning har alltid varit att uppmuntra yngre konstnärer. Stiftelsen utser stipendiat/er. Stipendiet kan inte sökas.