fbpx
Klarblå bild med texten "bilder saknas"

David Goldblatt

 - 

David Goldblatt föddes 1930 i Randfontein, Sydafrika och började 1961 arbeta som fotograf på allvar. Redan från början präglades Goldblatts verk av apartheidsystemet i hans hemland. I en omfattande bildserie som huvudsakligen publicerades i böcker och tidskrifter gav Goldblatt de sociala strukturer som inrättats av förtryckarregimen ett ansikte. Han tog fotografier i svartvitt av de allt fåtaligare guldgruvorna och arbetarna vid dessa nära sin hemstad. I deras förnedrande apartheidmiljöer fotograferade han såväl folket i den svarta stadsdelen Soweto nära Johannesburg som den indiska befolkningen i Fietas som av regimen genom apartheidlagstiftningen ”Group Areas Act” tvingades iväg från detta Johannesburgområde för att lämna plats åt de vita. I det vita medelklassamhället Boksburg nära Johannesburg dokumenterade han afrikandernas liv i deras rasrena reservat och avundades dem deras 300-åriga rötter i landet, samtidigt som han omsorgsfullt tydliggjorde deras ansvar i utvecklingen och tillämpningen av apartheidideologin. Och han utforskade de i Sydafrika uppbyggda strukturernas innebörd. Genom att bifoga välgrundade bildtexter till sina fotografier blev Goldblatt berömd för att ha skapat en komplex och motsägelsefull tablå av sitt splittrade samhälle.

I hans svartvita fotografier av människor och objekt befinner sig fotografen på halvdistans och lämnar komfortabelt utrymme åt fotografiets protagonister, även när livsbetingelserna i den faktiska miljön är extrema. Trots att Goldblatt var en häftig motståndare till apartheidsystemet skildrade han inte de fruktansvärda händelserna under Sydafrikas svarta år under apartheid, utan valde att skapa stillbilder som istället avslöjade de strukturer och värderingar som låg till grund för dessa händelser. Vissa av hans bilder av svåra livsvillkor kan till och med förmedla en ironisk feststämning.

I och med apartheiderans slut, som proklamerades 1990 och fick sitt konkreta genomförande genom de fria valen 1994, kom de strukturer att förändras som på gott och ont hade präglat Goldblatts verk under cirka trettio år. Även om han hade väntat på detta ögonblick under större delen av sitt liv kom de omedelbara effekterna av denna förändring i Goldblatts hemstad Johannesburg att bli djupt skakande för honom. Å ena sidan lämnade många vita och deras företag staden och en flod av hundratusentals, kanske miljontals, främst fattiga svarta som tidigare förvägrats tillträde vällde in, vilket under en tid ledde till kaos i det lokala styret och ett allmänt förfall av gator och byggnader. Å den andra förekom samtidigt en hetsjakt på rikedom, lyx och säkerhet i de nyrikas snabbt expanderande rasblandade förorter norr om staden. När han efter en femårig paus, under vilken han forskade och skrev på sin South Africa: the Structure of Things Then, åter började fotografera sitt samhälle tog han bilder av de märken och spår som det nya samhället började lämna efter sig på människornas boplatser. Han började ta färgfoton och tillät sig att ta landskapsbilder av sitt afrikanska land, något han tidigare uppfattat som opassande, och gjorde större förstoringar än han någonsin gjort av sina svartvita verk. I sina färgfotografier kombinerar Goldblatt stora rymder – där post-apartheidsamhällets prägel alltid är synlig men utan att vara lika strikt strukturerade och organiserade som hans verk under apartheidtiden – med stillheten i ett tillstånd som undandragit sig kommunikation med fotografen, och därmed även med bildernas betraktare.

Kärnan i utställningen på Malmö Konsthall utgörs av bildpar, där en svartvit bild tagen under apartheideran sammanförs med en färgbild från perioden efter. Ibland visar paren samma plats med tjugo års mellanrum. I andra fall har Goldblatt parat ihop bilder av jämförbara scener vid olika tillfällen. Genom dessa bildpar introducerar Goldblatt ett starkt tidselement i sina bilder av olika existenstillstånd. Denna tid är dock inte enkelt linjär, den sammanför inte otvetydigt en orsak med en verkan, den skapar oförutsägbara resultat. Genom att para ihop bilderna skapar Goldblatt en känsla av flyende tid och tillvarons grundläggande obestämbarhet.

Vid sidan av dessa bildpar innehåller utställningen bilder från andra bildserier i färg och svartvitt: triptyker med vyer som griper in i varandra runt ett enkelt subjekt som ses från olika platser i tiden och rummet, fotografier från serien ”In the time of AIDS” samt ett fyrtiotal bilder med Johannesburgtema från alla perioder av Goldblatts karriär.

”Intersections Intersected” är en koncentrerad utställning innehållande omkring 100 av de mest kärnfulla fotografierna ur Goldblatts enorma katalog av verk under mer än 50 år. David Goldblatt har lyckats berika vårt kollektiva minne med några av vår tids mest kraftfulla bilder.

Denna vandringsutställning är organiserad av Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal. Samproduktion Malmö Konsthall.