Borealis 3 – Måleriet och det metafysiska landskapet

 -