fbpx
Två träkonstruktioner formade som små hus och fyllda med böcker för barn och unga. Framför dem sitter två barn och bläddrar i böcker.

Bibylon av Thierry Mortier

6.10–26.11 2023

”Bibylon” är ett konstverk av Thierry Mortier och en hyllning till demokrati, samverkan, utbildning, kultur och allas vår framtid: världens barn. Nu visas ”Bibylon” – ett mobilt bibliotek med 640 barnböcker på 66 språk – i Verkstan på Malmö Konsthall.

”Bibylon” (2023) är en mobil bibliotekssamling med 640 barnböcker på 66 språk för barn och unga i åldern 6–16 år. Det är ett monument för vad biblioteken representerar i samhället: öppen tillgång för alla. ”Bibylon” är ett symboliskt ställningstagande för utbildning och demokrati, samarbete och inkludering. En påminnelse om att modersmålsundervisning berikar människor och samhällen, att invandring är ett naturligt fenomen och att kultur förenar. Installationen vill väcka en nyfiken debatt om de känslomässigt laddade begreppen demografi, demokrati, integration och nation.

”Bibylon” är ett mobilt, offentligt konstverk skapat av konstnären Thierry Mortier (Belgien/Sverige) i samarbete med Weld, ett rum för processer och händelser inom dans och konst. Verket är finansierat av Kulturrådet. Mer om verket .

Programmet är en del av Förbjuden kulturvecka som pågår i Malmö den 20–26 november. Mer om Förbjuden kulturvecka.

”År 2021 firade Sverige 100 år av demokrati vilket sammanföll med en tid då demokratin inte längre kunde tas för given. Bara två år tidigare, 2019, beslutade kommunfullmäktige i Sölvesborg att sluta köpa in böcker på utländska språk till sina skolbibliotek, vilket visade sig vara ett brott mot den nationella bibliotekslagen. Sölvesborgs biblioteksplan förnyade debatten om integrationspolitik, där den vetenskapliga ståndpunkten stod fast vid att det är lättare för invandrade barn att lära sig ett nytt språk när de får möjlighet att börja läsa texter på sitt modersmål.”

Thierry Mortier, konstnär

Information

Utställningen visas i Verkstan på Malmö Konsthall under perioden 6.10–26.11 2023 och är öppen under konsthallens öppettider