fbpx
Barnteckning på vitt papper, tre figurer i blått och svart
Stillbild ur en av filmerna.

Berättelser på kylskåpet – Lasse Persson

18.8 – 19.9 2021

Utställningen ”Berättelser på kylskåpet” är skapad av konstnären Lasse Persson i samarbete med barn på förskolorna Lekatten, Rörsjön, Södertull, S:t Gertrud, Boken, Bladbaggen och Möllevången. Utställningen är en del av filmprojektet ”Barn filmar Malmö”, som i barnkonventionens anda vill synliggöra barns tankar.

Skapare av ett flertal barnfilmer

Lasse Persson är en skapare av tecknad film, som animatör, animationsregissör och animationsproducent. Han har bland annat regisserat de flesta av filmerna om Lilla Spöket Laban på Pennfilm Studio. Under våren 2020 engagerades han i filmprojektet ”Barn filmar Malmö” och besökte sju förskolor. Där samtalade han med barn i åldern fyra till sex, medan de ritade teckningar om sådant som upptar deras tankar.

Ge liv åt teckningar som annars bara sitter på kylen

Detta är teckningar som vanligtvis okommenterat hamnar på våra kylskåp, och berättelserna faller i glömska. Några av teckningarna gjorde Lasse Persson om till korta animationer. De sattes samman utifrån tema till filmerna ”Corona på kylskåpet”, ”Blod på kylskåpet” och ”Konst på kylskåpet”. Tillsammans kallas de ”Berättelser på kylskåpet”. En fjärde film tillkom senare, ”Regnbågen på kylskåpet”. I den har Persson utvecklat metoden att samarbeta med barnen, och alla deltagande barn fick en berättelse representerad i filmen.

Persson försöker vara trogen de enskilda barnens intentioner med deras berättelser och teckningar. Barnens egna ord om teckningarna läses av professionella skådespelare. För vuxna blir det ett återbesök till erfarenheten att vara fem år, att öppna femåringens ögon igen. För barn blir det tydligt att deras berättande med bild och ord är värt att lyssna på, och kan bli bra filmer. Behovet av ett rum för att mötas, skapa och samtala blir också tydligt i detta projekt, i en tid då detta varit bristvara. Att få uttrycka sig, formulera känslor och tankar och bli sedd och lyssnad på är grundläggande behov, och mänskliga rättigheter, formulerade i barnkonventionen.

”Barn filmar Malmö” är ett arbete med att involvera stadens yngsta invånare i en medborgardialog kring planeringen och utformningen av framtidens Malmö. Som en del av detta arbete har stadens samtliga 209 förskolor erbjudits att berätta om sin stad med hjälp av film. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs som svensk lag den 1 januari 2020. Filmprojektet har formulerats för att samspela med de insatser som görs i Malmö för att implementera barnkonventionen i stadens strategiska arbete.

Projektet är ett initiativ av Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar för skolutveckling och skolforskning i Malmö stads alla skolformer. Projektet genomförs i samarbete med produktionsbolagen Film Fatale och Swedish Ecstacy Film.