fbpx

Bård Breivik

14.06 – 15.09 1996

BÅRD BREIVIK är född i Bergen 1948 men har tillhört de mest uppmärksammade skulptörerna även i svenskt konstliv sedan slutet av 70-talet. Med gedigen hantverksbakgrund har hans skulpturer och installationer burit en otvetydig nordisk prägel, som med tiden och efter omfattande resor i både Asien och Sydamerika utvecklats till ett universellt formspråk.

Den etnografiska basen är förankrad i ett intresse för andra kulturer, en forskande attityd och en kosmopolitisk öppenhet. Samtidigt som han konsekvent undersöker traditionella hantverks rika variationsmöjligheter strävar han efter att kombinera med samtida, rationella lösningar. Det språk som idag är BÅRD BREIVIKs eget är en stark essens av intryck och erfarenheter koncentrerad genom en osedvanlig materialkännedom och ett obändigt temperament.

BÅRD BREIVIK är en välkänd konstnär. Ändå kommer utställningen att bli en stor överraskning för de flesta. Redan före entrén möts man av en gigantisk, tvådelad stenskulptur – ett rämnande berg med en skreva som öppnar sig till en port för inträdandet. Sedan många år arbetar Bård Brevik i Norra Skåne med stenen som ett av sina främsta material, inte minst i alla de offentliga uppdrag och utsmyckningar som han fått göra i flera skandinaviska städer. Mycket uppmärksammat blev t ex. Jussi Björling-monumentet utanför nya Operahuset i Göteborg.

Utställningen var ett tematiskt urval, gestaltat i symbios med konsthallens ljusa och flexibla arkitektur. Här visades skulpturer i de mest skiftande material, många skapade under resorna vid besök hos konstnärer och hantverkare i Mexico, Brasilien, Japan, Kina, Thailand och Australien. Flera verk var utförda speciellt för utställningen.

BÅRD BREIVIK har en omfattande utställningsverksamhet bakom sig. Han representerade Norge vid Biennalen i Venedig 1986 och i Sao Paulo 1991.