fbpx
Två personer står i en skylift och installerar två långa tyger som hänger ner för museets fasad för att marknadsföra Barbro Bäckströms utställning. På ena står det Barbro Bäckström, Malmö Konsthall. Och på den andra står det fri entré!

Barbro Bäckström

15.12 – 27.01 1991

Utställningen var retrospektiv och visade Barbro Bäckströms konstnärliga arbete under 25 år – på 60-, 70-, och 80-talen. Skulptörens intresse är oftast förhållandet volym-massa, men Barbro Bäckströms skulpturer är genomgående skal, behållare, höljen och hud – fröskal som bär liv, magar, ryggar, vingar, händer. Alla utförda i olika material. Från lätt aluminium, plast, järnduk, metalltråd till mera massiva material som t.ex. brons.

Nätskulpturerna, som teckningar i rymden, klassiska i formen, kan tyckas enkla, som om motvinden format sig runt människornas kroppar. Men det ligger mödosamt ar-bete bakom, med kulhammare, mejsel och hårda nypor. När Barbro Bäckström efter nära tjugo år utvecklat de figurativa nätteckningarna till fulländning, överger hon dem plötsligt. ”Jag vill åt en form som är levande”, har hon sagt i en tidningsintervju, ”som känns nära och som ligger oss alla nära. Man behöver inte beskriva hela kroppen. Det räcker med en liten bit i taget”

Barbro Bäckströms enkelhet är resultatet av en ytterst medveten reducering och koncentration. Enskildheter är sammanförda till helheter, allt onödigt är övergivet. De sista skulpturerna, liksom teckningarna, var mera ”primitiva”, mera ursprungliga i såväl material som motiv.

Barbro Bäckström 1939- 1990. Född på Vindö i Stockholms skärgård men varunder hela sitt konstnärliga liv verksam i Lund.


Ett textilverk av Barbro Bäckström, svart, styvt, genomskinligt tyg installerat på en vit bakgrund.