fbpx
Bild av tecknad kortlek. En drottning med knuten näve.
”Din mamma” av Tiina Tinouschka Nilsson och Sarah Hirani.

Antirasistiska blickar

27.6–15.8 2021

Vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder, i tidningen, på tv, på gatan, i bussen och tunnelbanan – och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur, där bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. I utställningen ”Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening” utmanas vi att se att bilder aldrig är neutrala och oskyldiga.

En antirasistisk blick

Under senare år har förhållandet mellan visuell representation, stereotypa bilder och rasism diskuterats allt mer. Fler människor har insett att bilder inte är neutrala eller oskyldiga. Det handlar inte om en enstaka bild på en godispåse utan om mängder av bilder som upprepas i vardagen och genom historien. Tillsammans skapar de ett mönster som vi känner igen från historien, och som speglar vår egen tids ojämlikheter. Med hjälp av Kunskapsbanken Bilders Makt lär vi oss hur rasistiska bildtraditioner och stereotyper upprätthåller rasism. Men det centrala i denna utställning är bilder som är avsedda att göra det motsatta, nämligen motverka rasism.

Samarbete med tidskrifterna Mana & Galago

Illustrationerna från den antirasistiska kulturtidskriften Mana är skapade med den avsikten. Bilderna i denna utställning har valts från utgivningen 2010–2020 och skildrar en rad samhällsfrågor utifrån ett antirasistiskt, postkolonialt och intersektionellt perspektiv. De gestaltar allt från diskriminering inom rättsväsendet till islamofobins framväxt efter 11 september-attackerna och kärlekslivets utmaningar i en rasistisk samtid. Bildsamlingen är unik i ett svenskt sammanhang genom att skildra samhällsfrågor i ett antirasistiskt syfte. Galago, som ger ut både böcker och en tidning, medverkar också i utställningen med illustrationer och satir om antirasism.

Kan vi välja en annan blick?

Samhällsforskare beskriver hur vi lär oss att se världen utifrån ett visst perspektiv – med en viss blick – som återskapar ojämlikhet och får den att framstå som naturlig. Det talas om den manliga blicken, och den vita blicken. Det är en blick som upprätthåller en maktstruktur. Men vad händer om vi blir medvetna om detta, och i stället väljer att använda en annan blick, en antirasistisk blick? Är det möjligt? Vilka bilder och vad för värld skapar vi då?

Om projektet Antirasistiska blickar
Till tidskriften Mana
Till tidskriften Galago

Utställningen är producerad av Mångkulturellt centrum och tidskriften Mana, i samarbete med Galago, Rörelsernas museum – MOM, Helamalmö och Krut stadsbiblioteket i Malmö. Utställningen görs med stöd av Malmö stad och Kreativa fonden i Botkyrka kommun.