fbpx
Turkos, abstrakt målning på beige canvas.
Selma Sjöstedt. ”Brus”, 2018. Courtesy konstnären.

Mörkveden

2.4–26.4 2020

Malmö Konsthall presenterar Danilo Stankovic, Emm Berring, Jennifer Myerscough, Julia Selin & Selma Sjöstedt, fem unga Malmökonstnärer som förenas av sin relation till naturen och landskapsmåleriet. Alla fem konstnärer har efter sin examen antingen stannat kvar i eller flyttat till Malmö för att bedriva sin konstnärliga verksamhet.

Måleri som ett gränsland

Mörkveden, Mörkskogen eller Myrkvidr (fornnordiska) är i den nordiska mytologin namnet på en eller flera skogar som fungerar som gränsområden mellan olika världar. Ett exempel är den Mörkveden som ligger mellan gudarnas värld Asgård och Muspelheim Eldens värld. Måleriet delar den förmågan med Mörkveden: att kunna förflytta åskådaren från en värld till en annan.

Skogen som metafor

Idén om skogen som en osäker, farlig eller okänd plats, ibland vacker och inbjudande, andra gånger snårig och svår att ta sig igenom. Den okända skogen fungerar utmärkt som metafor för måleriprocessens famlande, letande och experimenterande, att söka i det okända för att se vad som finns.

Myt möter verklighet

Mörkveden är inte bara en fiktiv plats, utan har även varit namnet på flera geografiska platser och skogar runtom i Europa. Kombinationen av en faktisk plats och en plats i myten och sagan är något som Mörkveden också delar med måleriet: bägge utgör en koppling mellan den fysiska världen och idévärlden.

Med naturen som gemensam nämnare

Den gemensamma nämnaren i dessa fem relativt olika konstnärskap är relationen till landskapsmåleriet och naturen. Fragment hämtade från den verkliga världen används som redskap för att skapa eller undersöka en alternativ, fiktiv eller inre värld. Att måla natur – fiktiv natur eller natur som kanske inte relaterar till en geografisk plats, men har sitt ursprung i verkligheten – blir ett sökande efter något inre i det yttre.

Information

Utställningen ”Mörkveden” visas i restaurang Smak.

Danilo Stankovic, Emm Berring, Jennifer Myerscough, Julia Selin & Selma Sjöstedt.

Curator: Benjamin Andersson

Lätt och ljus målning av trädstammar på en mossig stenbädd
Danilo Stankovic. ”Smiling stones will break my bones”, 2014.
Courtesy Galleri Steinsland Berliner & konstnären