fbpx
Reflekterande klot hänger från taket i konsthallen.

Vad är viktigt? – 3:e Ars Baltica triennalen för fotografisk konst

 - 

Den tredje Ars Baltica triennalen för fotografisk konst visar hur konstnärer i tio länder runt Östersjön just nu arbetar med den fotografiska bilden. Projektets strukturella innehåll börjar med att se närmare på vad som är viktigt idag för konstnärer från Östersjöregionen som använder fotografiet som medium. Etymologiskt sett är ”important” [viktigt] det som är tillräckligt värdefullt för att ”föras in”, m.a.o. det som den enskilda människan eller en grupp söker upp och väljer ut åt sig själv.

What is Important/Vad är viktigt? är inte en tematisk utställning, men de utvalda verken avspeglar ett visst konstnärligt förhållningssätt. Medan många konstnärer arbetade med att etablera fotografi som konst under 90-talet, är idag konst med fotografi en av många konstnärliga metoder. Konstnärer undviker den enskilda föreställande bilden eller leker med den, inkluderar både det performativa och det berättande i sitt arbete och skapar bildkaleidoskop eller bildsammansättningar. Fotografi skiljs inte ut som ett specifikt medium utan används av konstnären, liksom andra använder det. Det formella är med andra ord mindre viktigt än konstnärens försök att få fram bitar av verkligheten, ”importera” dem och tillägna sig dem, och att kommunicera dem till andra.

Paradoxalt nog kombinerar konstnärerna i denna utställning ett intresse för det till synes oviktiga med en önskan om att frambringa viktiga berättelser. De mest skilda berättelseformer i dagens fotografiska konst från Östersjöregionen utkristalliserar sig kring det följande. Å ena sidan finns det historier som handlar om jaget, eller om när det offentliga kommer i konflikt med det privata och där subjektiva erfarenheter och lekfulla berättelser ersätter den fokusering på kroppen som var så typisk för 80- och 90-talen. Å andra sidan finns det historier där platser runtomkring och bortom jaget är centrala och där platsernas subjektiva betydelse ersätter den distanserade synen på platser som var karakteristisk under början av 90-talet. Genom att ägna sig åt det lokala, det privata och den personliga ståndpunkten lägger konstnärerna särskild vikt vid individuella territorier som ännu inte har absorberats globalt eller medialt.

Konstnärer
Knut Åsdam (NO), Bigert & Bergström (SE), Agnieszka Brzezanska (PL), Aristarkh Chernyshev (RU), Oskar Dawicki (PL), Miklos Gaál (FI), Ilkka Halso (FI), Isabell Heimerdinger (DE), Elsebeth Jørgensen (DK), Anne Szefer Karlsen (NO), Eve Kask (EE), Joachim Koester (DK), Tatyana Liberman (RU), Wiebke Loeper (DE), Wolfgang Plöger (DE), Arturas Raila (LT), Gatis Rozenfelds (LV), Johanna Rylander (SE), Jari Silomäki (FI), Florian Slotawa (DE), Irma Stanaityte (LT)

Curators
Dorothee Bienert, Berlin; Lars Grambye, Köpenhamn; Lolita Jablonskiene, Vilnius

Katalog
Utställningskatalogen är på 160 sidor med 150 illustrationer. Publikationen som är på engelska har utarbetats som ett diskussionsforum för konst och fotografi i Östersjöregionen och innehåller texter av konstnärerna själva liksom av Dorothee Bienert, Ekaterina Degot, Helena Demakova, Lukasz Gorczyca, Lars Grambye, Jonas Ekeberg, Anders Härm & Hanno Soans, Mika Hannula, Lolita Jablonskien, Lars Bang Larsen, John Peter Nilsson, Jonas Valatkevicius och Jan Verwoert.

Utställningen har tidigare tidigare visats i Stadtgalerie Kiel (DE); Mecklenburgisches Kuenstlerhaus Schloss Plueschow (DE); Bergen Kunsthall, Bergen (NO); Contemporary Art Centre, Vilnius; Former Building of the Riga City Council, Riga (LV),Tallinn Art Hall, Tallinn (EE), Pori Art Museum, Pori (FI)

Ett projekt av Ministry of Education, Science, Research and Culture of Schleswig-Holstein i samarbete med Ars Baltica Berlin Office.

Stöd
Utställningen och katalogen är producerade med stöd från the Federal Cultural Foundation, Germany; samt the Federal Foreign Office, Berlin; the Stiftung Kulturfonds, Berlin och följande institutioner i Ars Balticas samarbetsländer: Arts Council of Finland, Helsinki; Centre for Contemporary Arts (CCA), Tallinn; Contemporary Art Information Center (CAIC), Vilnius; Culture Capital Foundation of Latvia (CCF), Riga; Danish Contemporary Art Foundation (DCA), Copenhagen; Finnish Fund for Art Exchange (FRAME), Helsinki; International Artists’ Studio Program in Sweden (IASPIS), Stockholm; Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Riga; Moderna Museet, International Programme, Stockholm; Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Riga; Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Tallinn; Ministry of Culture, International Relations and European Integration Department, Warsaw; Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Vilnius; National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moscow; Office for Contemporary Art Norway, Oslo; Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo