fbpx

Sarah Sze

 - 

Sarah Sze gör en platsspecifik skulptural installation för Malmö Konsthall. Den tar hela utställningsrummet i anspråk och samverkar med den omgivande arkitekturen. Ett komplext nätverk av mönster, strukturer och detaljer bildar tillsammans en rörelse genom rummet. Likt en spontan organism som svämmar över, drar iväg, flyter, svävar och slutligen intar hela rummet. Många små olika delar bildar en stor helhet, delar uppbyggda av små nära vardagliga och triviala objekt som hon noggrant och eftertänksamt sammanför och länkar samman till en luftig och transparent konstruktion.

Med en teknik som är både målerisk och skulptural, med samspelet mellan de individuella delarna och helheten, låter Sarah Sze utforska gränserna mellan konst och vardagligt liv.

Verket bjuder på många olika infallsvinklar och kan knappast upplevas på en och samma gång, eller fångas i en enda blick. Det finns en rad delar och detaljer som upptäcks efter hand, på vägen genom skulpturen. En del är mycket utsatta, bräckliga och sköra medan andra är mer distanserade, fjära och oåtkomliga.

Materialen hon använder är välbekanta och vardagliga. Vi känner igen dem från vår omedelbara omgivning. Sarah införskaffar också alltid det mesta av sitt material på den plats där hon ska ställa ut. En hammare från USA ser inte likadan ut som en hammare från Japan. Hon hittar ofta det hon behöver i de nu så vanliga byggvaruhusen. Alltifrån tändstickor, garn, kablar, plantor, bords- och golvfläktar till stegar är sådant hon ofta använder i sina skulpturer.

Hon väljer ofta att använda flera tusen av ett och samma föremål. I en tät sammansättning – som hela svärmar – av dessa vardagliga objekt, förvandlas den ursprungliga tilltänkta användningen. Meningen och betydelsen förändras, och de får tillsammans en mer organisk samhörighet med varandra.

Sarah Sze är född 1969 i Boston och bor och arbetar i New York. Hon är utbildad på Yale University, New Haven i Connecticut och på School of Visual Art i New York.
Sarah Sze har ställt ut på ett flertal platser runt om i världen. Till exempel: Biennalen i Venedig 1999, Whitney Museum i New York 2003, ICA i London 1998. Detta är första gången hon har en separatutställning i Norden.