fbpx
Miljöbild över Joan Mirós affischer. Cirka 30 stycken affischer hänger inramade på en vit vägg. I förgrunden syns fyra personer stå och betrakta verken.
Fotograf: Okänd

Joan Miró – Affischer och skulpturer

13.11 – 6.2 1994

Det finns enligt Joan Miró egentligen bara två sätt för en bildkonstnär att få kontakt med många människor, det är genom skulpturer och keramiska väggar i offentlig miljö samt med hjälp av affischer.  

Det finns troligen ett tusentals olika Miró-affischer. De flesta av dem är dock reproduktioner av något verk av Miró, upptryckta av något galleri eller någon institution för en utställning. Deras konstnärliga värde är mycket skiftande. Det som oftast benämns som ”originalaffischer” avses sådana affischer där konstnären själv deltagit aktivt i hela tillkomstprocessen. Idag är det möjligt att dokumentera och verifiera cirka 150 originalaffischer ur Joan Mirós händer. I något dussin fall har affischerna framställts på tryckeriet efter konstnärens egenhändigt utarbetade och godkända förlaga.

Miró gjorde sin första affisch 1937. Den föreställer en katalansk bonde som knyter näven mot Franco och fascisterna. Av bilden framgår att den då kostade 1 franc, vilket idag motsvarar cirka 12 svenska kronor. Den såldes på Paris gator och behållningen gick till den spanska republikens kamp mot fascismen. 

En av hemligheterna med Mirós affischkonst är att nästan alla motiven innehåller ögon. Affischen söker direkt ögonkontakt med betraktaren. Somliga bilder är fulla av ögon, men på de flesta kan man utan ansträngning se en tittande figur som dominerar motivet. Vad den enskilde åskådaren sedan verkligen ser beror i hög grad på dennes egen bakgrund, fantasi och inlevelseförmåga. 

För Miró var åskådaren viktig i själva skapandeprocessen – en mottagare och samtalspartner som i dialogen aldrig skulle hämmas eller styras in i sin upplevelse av alltför precisa verktitlar eller några andra pekpinnar. Generositet var något som vägledde Joan Miró i allt han gjorde. I sin rika och internationellt spridda affischkonst gick han sin riktigt stora, entusiastiska publik till mötes, och här fick hans människokärlek ett lika generöst gensvar: han blev Folkets Miró. 

Läs även om projektet Miró-huset som pågick under utställningens gång.

Miljöbild över konsthallen och Joan Mirós skulpturer som står på pidestaler. Till vänster i bild syns en konsthallsvärd sittandes på en stol.
Fotograf: Roger Brinck/Sydsvenskan
Två personer håller upp en affisch av Joan Miró.
Fotograf: Magnus af Geijerstam/Sydsvenskan
Ett av Joan Mirós verk. En svart stol med grönmålad sits och gula pinnar i ryggstödet. Ovanpå ryggstödet står en skulptur av en blå rund form med ett rött organiskt utstick.
Fotograf: Sydsvenskan
Flera personer, vuxna och barn står klungade runt ett verk.
Fotograf: Okänd