fbpx
Vit text mot gul bakgrund med palmer

YA HELE

 - 

Om eventet på arabiska

Går det att känna sig hemma i Malmö och ändå känna sig bekväm med sin historia och olika identiteter? Hur vårdar vi varandras olikheter samtidigt som vi skapar en gemensam framtid?

I samband med Michael Rakowitz utställning The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) undersöker vi spänningen mellan identitet som ursprung och identitet som ett sökande. I berättelser, över något att äta och genom samtal kommer vi att konfrontera idéer och dela insikter om Malmös identitet och hur vi ständigt skapar den. Vi kommer också försöka belysa transformationen från att anlända som gäst till att vara värd.

Eventet kallas Ya hele يا هله, en välkomnande fras på arabiska som används i vardagliga och informella möten. Titeln väcker tankar om vem som kan vara värd för staden och leda samtalet om den.

Programmet börjar med en kort visning av en filmad gruppintervju, producerad för eventet, där tre Malmöbor samtalar om sina bakgrunder, ankomsten till Malmö och om vad staden betyder för dem.

Därefter möts deltagare och publik över något att äta i utställningshallen.

Avslutningsvis samtalar Lina Al-Nahar (Irakiska kulturföreningen), Rakel Chukri (Sydsvenskan), Robert Nilsson Mohammadi (Malmö universitet), Armando Perla (Rörelsernas museum), Mats Stjernstedt (Malmö Konsthall) och publiken om vad som händer när Malmöborna och stadens kulturinstitutioner möts på jämlika villkor, utan att bortse från varandras unika erfarenheter och kunskaper. Vad krävs för att hålla möten levande och inkluderande, för att undvika konsumera den andre genom ”ett till integrationsprojekt”? Samtalet leds av Ana María Bermeo Ujueta från Rörelsernas museum.

Ya hele يا هله arrangeras som ett samarbete mellan Irakiska kulturföreningen (IKF), Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö universitet (IMH), Malmö Konsthall & Rörelsernas museum (MoM).

Samarr: ABF Malmö