fbpx
Två barn målar i starka färger direkt på bord

UTSTÄLLNING i K-salen: T(r)yck fritt!

 - 

Tjugo mellanstadieklasser från Malmös skolor har inspirerats av utställningen pressure | imprint och med trycktekniker och tryckfärg skapat budskap de vill skicka ut i världen. Det tvådimensionella pappret har med hjälp av klipp och vik blivit till tredimensionella objekt.

Projektledare och bildpedagoger: Inger Lönngren-Cranmer och Ylva Brännström
Medverkande konstnär: Lena Ignestam

Tack till alla medverkande klasser: Bulltoftaskolan 5C, Bäckagårdsskolan 6B, Gullviksskolan 4, Gullviksskolan 4, Husieskolan 5C, Husieskolan 5D, Kirsebergsskolan 5A, Kommunikationsskolan 4K, Kommunikationsskolan 6K, Skolan på Ön 4, Tingdammsskolan 4A, Tingdammsskolan 4C, Västra skolan 4A, Västra skolan 4B, Västra skolan 4B, Västra skolan 4A, Ängslättskolan 4C, Österportsskolan 5A, Österportsskolan 5B, Österportsskolan 5C.

Projektet är ett samarbete mellan Barnkulturenheten, Malmö Kulturskola och Malmö Konsthall.