fbpx
Blå bild med svart text och utklippta bilder av manshuvuden och bilar

T(r)yckfritt – elevutställning i K-salen

 - 

Tillsammans med konstnären Karolina Erlingsson har elever från årskurs 4–7 sett utställningarna av Maria Lindberg och Jacqueline de Jong och diskuterat hur ord och bild tillsammans kan öppna för olika tolkningar. I verkstaden har man arbetat med kollage utifrån bilder från tidningar och böcker, ordlistor och typografiska mallar.

Projektet har pågått under hösten och redovisas nu i form av en liten utställning i K-salen.

I samarbete med Barnkulturenheten