fbpx
Bild av strandäng och hav, med siluetter av personer.

SEBASTIAN MOSKE: I myth you – take #1

I myth you – take #1 är en performativ undersökning av litteratur som är en del av svensk 1900-tals litterära kanon.

Fyra personer förbereder sig inför en möjlig nattlig performance, kameran observerar dem när de läser sina repliker, spelar musik och utforskar staden på natten. Denna presentation kommer att visa den första av två videofilmer som reflekterar över erfarenheter, diskussioner och läsningar under Sebastian Moskes vistelse i Malmö rörande frågor om samfund och samhälle. Och den narrativa spänningens njutning.

Sebastian Moske, bosatt i Berlin, är för närvarande på residency i Malmö organiserad av IASPIS och Malmö Konsthall. I sitt konstnärskap arbetar Sebastian Moske med Västerlandets litterära kanon som ett arkiv för känslor och som en möjlig psykologisk mall. Text-collage av lösryckta rader används som manuskript och tolkas av personer i en performance. Improvisationer och läsningar möter performativa handlingar på en given plats.

Bild: Sebastian Moske, I myth you, 2021

Information

C-salen.