fbpx
Person i rum med färgglad ljusshow

Scenkonst med Kollaborativet

 - 

”Att mötas i en rörelse, ett räfflat rispande, en ullig smekning eller spegling av guld. Att mötas i ett gemensamt skeende där var och en får bli sin egen berättelse.”

Scenkonstupplevelsen Spiralens mitt Kollaborativets andra sceniska produktion inom projektet Jag är tid, jag är rum, ett flerårigt konstnärligt undersökande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Projektets syfte är att söka nya former för scenkonst utifrån de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har. Kroppens rörelse och taktila, visuella och auditiva uttryck uppmärksammas inom möten där var och en kan vara medskapare utifrån sin unika kropp och unika förmågor. Produktionen har skapats i nära samarbete med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö.

Under två veckor, den 19–28 april, finns Spiralens mitt uppbyggd i C-salen på Malmö Konsthall. I scenkonstupplevelsen, som tar cirka en timme, är publiken starkt delaktig och medskapande. Med anledning av pandemin kommer endast förbokade elevgrupper från grundsärskolan kunna tas emot som publik. Några tider finns även för vuxen-grupper (max 4 personer). Fri entré men plats behöver förbokas via kontakt@kollaborativet.se.

Kollaborativet skapar scenkonst för alla sinnen och undersöker sceniska koncept med mer tillgänglighet och flexibilitet. Teamet jobbar utifrån sinnlig perception och känslan av att vara mitt i upplevelsen. Det fleråriga projektet riktar sig till barn och unga med funktionsvariationer, tillsammans med vilka man jobbar fram sceniska produktioner som ska kunna nå alla.

Seminarium den 7 april kl 15–17.30

Den 7 april kl. 15–17.30 arrangeras ett livestreamat seminarium med anledning av Spiralens mitt. Seminariet riktar sig till kulturaktörer, pedagoger och politiker såväl som till en intresserad allmänhet. Intentionen med seminariet är att belysa betydelsen av konstnärliga processer som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran.

Mer info om seminariet hittas här. Du kan delta genom att klicka här.

Projektet genomförs med stöd från Svenska Postkodstiftelsen, Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Skåne. Via Kollaborativets blogg kan man följa skapandeprocessen för Spiralens mitt.

Foto: Casper Wijlhuizen