fbpx

Release Mana: Abolition

Release av tidskriften Manas senaste nummer: Abolition 18.5 2022

”Den nutida abolitionistiska rörelsen har rötter över hela världen (ja, även i de nordiska länderna) och berör olika politiska och sociala frågor såsom polisabolitionism, abolitionism av dödsstraff, fängelsesystemet, skuldsättning, klimatorättvisa, gränser och alla andra organiserade former av våld.” 

I Manas nya dubbelnummer hör vi röster från aktivister, akademiker och andra som på olika sätt undersöker dessa frågor. 

Vi tar även tillfället i akt för att uppmärksamma de nummer som kom ut under 2020 och 2021 som vi inte haft tillfälle att fira ännu. Vi bjuder in till en kväll med samtal och mingel på Malmö Konsthall. 

Lösnummer kommer att finnas till försäljning till specialpris! 

Mer information

kl 17–19

https://tidskriftenmana.se/

Den antirasistiska kulturtidskriften Mana granskar och tar ställning, avslöjar och uppmanar. Med högklassigt bildmaterial och allt från reportage till poesi granskar Mana förtryck i alla dess former och bjuder på antirasistisk idédebatt.

Tidskriften ges sedan 2010 ut av Föreningen Tidskriften Mana. Vårt mål med tidskriften och hemsidan är att rapportera om, analysera och väcka debatt kring frågor som rör rasism och antirasism, social mobilisering, global fördelningspolitik, migration, asylpolitik och diskriminering – i Sverige och i resten av världen. Med vårt intersektionella perspektiv och fokus på strukturell rasism är vi en central arena för antirasistisk kultur- och idédebatt i Sverige