fbpx
Fyra svartklädda ungdomar ståendes framför grafitti

Paneldebatt: Bilden av Malmö

 - 

Malmö beskrivs ofta som en skrämmande stad. Vad är konsekvenserna av det för Malmöborna? Hur berättar Malmöborna själva om sin stad? Kulturföreningen Malmö samlade röster bjuder in till ett digitalt panel- och publiksamtal om berättelser och bilder av Malmö, med Informationsfilm om Staffanstorp och Helamalmös filmsvar #viarpariktigt i blickfånget.

Trots sitt namn handlar Informationsfilm om Staffanstorp om Malmö. Den korta filmen visar en mamma och en dotter som blir trakasserade av en grupp unga män när de går genom gatorna kring Möllevångstorget. Filmen från Staffanstorp upprepar berättelsen om Malmö som en stad som är farlig för ”svenskar” på grund av kriminalitet och (påstått) misslyckad mångkultur. Organisationen Helamalmö besvarade Staffanstorps film med den egna filmen #viarpariktigt. Denna skildrar istället hur bilden av Malmö som en skrämmande plats blir en extra börda för Malmöbor som redan kämpar med olika former av social utsatthet.

I fältet mellan filmernas bildspråk, antydningar och referenser till olika sätt att berätta om Malmö kan sociala, politiska och kulturella frågor ställas: Vilket bildspråk är tillgängligt för olika berättelser om Malmö? Hur berättas det om Malmö och av vem? Vad får det för konsekvenser att det berättas om vissa städer på särskilda sätt? Hur påverkar det dem som lever i städerna och deras möjligheter att ta del av staden och skapa den framtid de önskar?

Efter en inledning av Malmöhistorikern Robert Nilsson Mohammadi kommer dessa och andra frågor att diskuteras av Cecilia Nkolina (Malmös samlade röster), Mattias Gardell (Uppsala universitet), Nicolas Lunabba (Helamalmö) och Sima Wolgast (Lunds universitet).

Samtalet arrangeras i samarbete mellan Helamalmö, kulturföreningen Malmös samlade röster, Malmö universitet och Malmö stads Kulturförvaltning.

Medverkande:

Robert Nilsson Mohammadi
Historiker vid Malmö universitet med särskilt intresse för hur historiens aktörer kan engageras i undersökningar av historia och i historieskrivning. Undersöker tillsammans med civilsamhällesorganisationer berättelserna om Malmö.

Cecilia Nkolina
Dramatiker och översättare från Malmö verksam på Teater InterAkt. Arbetar sedan 2015 med communityteater tillsammans med personer med erfarenhet av migration. Har skrivit ett tiotal pjäser delvis baserade på livsberättelseintervjuer. Aktiv i föreningen Malmös samlade röster sen starten, ordförande sen 2021.

Nicolas Lunabba
Verksamhetsansvarig organisationen Helamalmö. Har arbetat socialt med barn och unga i snart tjugo år. Mest verksam i de så kallade utsatta områdena i Malmö. Stort fokus på rättvise-/hållbarhetsfrågor.

Sima Wolgast
Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Lektor och forskare i socialpsykologi och muntlig historia, vid Lunds Universitet. Projektledare för ”Helamalmö projektet” där livsberättelser samlas in, som kulturföreningen ”Malmös samlade röster” förtillfället driver. Har jobbat kliniskt med psykiskt ohälsa och jobbar förnärvarande med forskningsprojekt som rör kreativitet, livsberättelser, rasism och diskriminering, minoritetsstress och ohälsa.

Mattias Gardell (Uppsala universitet)

Amanda Nordgren (Malmö Konsthall)