fbpx
Gul bakgrund med svart text och emojis

METOOD: Inspektionen för våld och omsorg

 - 

VÅRDPLAN
För en levbar och livaktig representationspolitisk rörelse.

IVåldO instiftas för Patienten som inte vill mäta ut sin frihet i förhållande till institutionen, för subjektet som inte vill deklamera sin frigörelse genom identitetskategorisering, för oss som inte vill bekräfta välfärdsstinna reproduktiva normer för att bli begripliga och bespeglade som sociala och begärande politiska varelser. Vi säger att det normativa våldets tid är förbi!

Genom performativa föreläsningar, performance, presentationer, skulptural intervention och film vill Metood söka kritiska perspektiv på frigörelse och underkastelse, mot en kontraintuitiv motståndsrörelse som underminerar och travesterar det nyliberala välståndssamhällets banala och brutala självförverkligandepraktiker. Vi prövar det post-palliativa tillståndet, ett performativt grepp som sätter subjektet i obönhörlig materiell relation till myndighetsutövning genom vårdapparatens gängse förlopp, med den icke valbara livstiden som insats.

Får vi be om största möjliga ödmjuuuukhet? Kom och avvik från den linjära, ackumulativa livs-animationen låt dötiden florera, ofärdiga temporaliteter förlöpa och innerligt kritiska begär blossa upp och blomma ut i disidentifikativ fägring!
VÅRDPLAN (se även nedan)

Stödgruppen Metood uppstod som ett nätverk efter uppropet för #konstnärligfrihet i november 2017 och vill lyfta frågor kring patriarkala strukturer, klassproblematik, tystnadskultur och härskartekniker inom konstområdet. Under året har Metood genomfört samtal och diskussioner kring förutsättningarna för konstverksamhet för att utveckla Metooder för att motarbeta maktmissbruk.

Metood stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Malmö stad.