fbpx
Installationsbild av Siri Aurdals gigantiska skulptur av oljepumpsrör i konsthallen.

MALMÖ KULTURSKOLAS SLAGVERKSELEVER spelar på Siri Aurdals skulpturer

 - 

Musikaliskt framträdande av Malmö Kulturskolas slagsverkselever spelar på Siri Aurdals skulpturer i utställningshallen.

Installationsbild. Siri Aurdal. Continuum, Malmö Konsthall 2018.
Foto: Helene Toresdotter