fbpx
Vägg med vykorthängandes i färgskala lila till rött

Kreativ Pride-utställning med Malmö Kulturskola

 - 

Kreativ pride är en utställning av och med HBTQ+ elever från Kreativ pride tillsammans med fotoelever från Malmö Kulturskolas fotokurser.

Kreativ Pride är både till för dig känner dig som en HBTQ-ungdom eller har vuxit upp i en HBTQ-familj, men också för dig som tycker att detta med Pride och HBTQ känns viktigt och spännande. Kanske vill du lära dig mer, kanske är du lite osäker på vem du är?

Under våren har Malmö Kulturskola ordnat tre fullsatta Pride-kurser, Kreativ Pride, för unga i åldern 11–16 på Malmö Konsthall. Kurserna har riktat sig till unga med intresse för HBTQ-frågor med målet att motverka utanförskap och ge unga möjlighet att träffas, umgås och skapa kreativt tillsammans.

Under kurserna har samtal om HBTQ-rättigheter, könsnormer, identitet, Pride och lika rättigheter kombinerats med kreativt skapande utifrån dessa teman. Deltagarna har bland annat målat, tryckt egna t-shirts, skulpterat fotograferat, skapat ansiktsmasker och skapat flaggor med Pride-tema. Under sommaren ända fram till och med pride får Malmöpubliken möjlighet att ta del av verken, som visas i Verkstan på Malmö Konsthall. Ungdomarna har själva fått utifrån deras egna kulturella identitet fått skapa konstverk tillsammans.

Under läsåret 2020/2021 har alla fem fotogrupper i Kreativ Fotografi, en kurs på Malmö Kulturskola, letat motiv i regnbågsflaggans färger. Tillsammans har de skapat ett fem meter långt och drygt två meter högt monokromt fotocollage under ledning av  deras kulturpedagog inom fotografi, Laurentia Flote. Kreativ Fotografi är en kurs som är till för dig som vill utvecklas som fotograf och skapa bilder med digitalkamera. På Malmö Konsthall har kursdeltagarna skapat under ledning av konstpedagog Joakim Danell.