fbpx
Bild tagen ovanifrån av flertal bås med jobbande människor.

Konstutbildningarnas framtid?

SYMPOSIUM/WEBINARIUM: KONSTUTBILDNINGARNAS FRAMTID?

I samarbete med Malmö Konsthall erbjuder Konsthögskolan i Malmö ett symposium för att diskutera framtidens konstutbildningar i ljuset av konstfältets olika utmaningar både inom och utanför institutionen. Tillsammans har Konsthallen och konsthögskolan bjudit in fältets utövare för att sammanföra de erfarenheter som finns inom området samtida konst och utbildning.

Några av de frågeställningar som symposiet kommer att föra fram: Vilken typ av konstutbildningar kommer vi att uppleva i framtiden, när allt fler konstutbildningar blir en del av större universitet och deras strukturer? Vad kommer det att betyda för tubildningen och konstnärsrollen när till exempel ateljéer byts ut till förmån för öppna kontor? Vad kan vi lära av fristående konstskolor som valt att arbeta utanför institutionella strukturer? Vilket ekosystem omger konstakademierna och hur kommer det att påverka dem? Kommer dagens unga konstnärer att uppleva att konstutbildning – nu och i framtiden – utgör en tillgänglig väg framåt?

Talare: Ane Hjort-Guttu, Temi Odumosu, Dirk Fleischmann och Stine Herbert. Symposiet hålls på engelska. Mer info i Facebook-evenemanget

Anmälan

På grund av Covid-19 begränsar Malmö Konsthall antalet deltagare på plats til 75 personer. Anmäl ditt intresse för att ta del av seminariet på plats genom att skicka e-mail till info.konsthall@malmo. se. Malmö Konsthall öppnar kl 9, då kaffe serveras i restaurang SAK. Presentationer och samtal kl 9.30–17.30.

Du kan även delta via Zoom. Om du är intresserad av att ta del av webinariet via Zoom, skicka ett e-mail till Evalena Tholin: evalena.tholin@khm.lu.se.

Filmvisning

Malmö Konsthall visar Ane Hjort-Guttus film Manifest (2020) i C-salen nonstop den 16–23 september som en del av filmfestivalen Nordisk Panorama. Vid två tillfällen föregås visningen av en kort presentation av Ane Hjort-Guttu; den 22.9 kl 19 och den 23.9 kl 9.

Bild: Ane Hjort Guttu, Manifest, 2020