fbpx
Fyra pappersskulpturer i olika färger

FRAMTIDENS KULTURARV!

 - 

Under hösten har sexton klasser, årskurs 4-7, inspirerats av utställningen The Invisible Enemy Should Not Exist med Michael Rakowitz och skapat egna verk i verkstaden. Uppgiften har varit att tänka kring vad vill vi bevara till eftervärlden, vad kan berätta något om vår tid? Med papier maché, samma material som Michael Rakowitz använder, har eleverna skapat objekt som symboliserar något som är viktigt för dem.

Som en extra uppgift har de klasser som har velat skrivit berättelser kring sina föremål. Dessa berättelser samlas in av Stadsarkivet och blir tillsammans med bilder på objekten en samtidsdokumentation.

Projektledare och bildpedagoger: Inger Lönngren-Cranmer, Ylva Brännström och Johannes Kjellgren
Medverkande konstnär: Aleksandra Kucharska
Tack till medverkande klasser: Kroksbäcksskolan 4B, Kroksbäcksskolan 4A, Glasbruksskolan 4A, Glasbruksskolan 4A, Husieskolan 4C, Husieskolan 4D, Ängdalsskolan 4, Ängdalsskolan 5, Kommunikationsskolan 5K, Augustenborgsskolan 4A, Augustenborgsskolan 4C, Gottorpsskolan 7D2, Lindängeskolans särskola gr 6-9, Vittra västra hamnen 7, Montessorigrundskolan Maria 7.

Projektet är ett samarbete mellan Barnkulturenheten, Malmö Kulturskola, Malmö Konsthall och Malmö stadsarkiv

Bild: verk ur projektet