fbpx
Konstverk av Judith Scott i garn och tråd som har snurrats i en organisk form. Verket är mångfärgat..

FÖREDRAG: Franz Kafka — en skurborste för själen

 - 

Vem är egentligen Odradek? Denna omdiskuterade karaktär återfinns i Franz Kafkas novell Familjefaderns bekymmer, som publicerades första gången 1919. Daniel Möller, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, kommer att se närmare på Odradek-gestalten och på Franz Kafkas författarskap. Fokus kommer att ligga på Kafkas speciella förmåga att få läsaren att häpna, något som han med olika medel nästan alltid lyckas med.

Daniel Möller är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och bedriver forskning om framför allt tidigmodern litteratur (ca 1500–1800). Möller är också redaktör för flera böcker om Gunnar Ekelöf och tillsammans med Niklas Schiöler den vetenskapliga diktantologin Svensk poesi (Albert Bonniers Förlag, 2016).

Föredraget hålls med anledning av den pågående grupputställningen Odradek.
Samarr. ABF Malmö. Fri entré, men begränsat antal platser.

Bild: Judith Scott, Utan titel, 1999. Courtesy Creative Growth Art Center