fbpx
Lila rättegångssal fylld av människor med vit text över

AW med Fronesis: III. Urbana rörelser och rummets makt

 - 

Samtal med lokalt förankrade panelister utifrån tidskriften Fronesis senaste nummer. Restaurang SMAK håller öppet under kvällen med AW-priser.

Mark och fastigheter är en uråldrig källa till rikedom och det ojämnt fördelade ägandet är på samma sätt en uråldrig källa till ojämlikhet. I Fronesis senaste nummer ”Egendom” kretsar ett blocktema kring frågan om bostäder och offentliga rum. I samband med att numret släpps bjuds in till ett samtal som kommer att kretsa kring rätten att disponera egendom kontra rätten till bostad, hur allas rätt till bostad ser ut idag samt bostadspolitiska rörelser igår och idag. Medverkar gör Lina Olsson (universitetslektor i urbana studier), Karin Grundström (Docent i arkitektur med inriktning boende och bostad, Tekn Dr i arkitektur och lektor i byggd miljö/arkitektur) och Hannes Rolf (fil. dr. i social välfärd och forskar om civilsamhällets historia med särskild inriktning på bostadsmarknadens organisationer).

Sedan 1980-talet har ojämlikheten ökat i stort sett över hela jorden. I denna samtalsserie ställs frågor om vilken roll egendom, äganderätt och egendomsrelationer har spelat i den nyliberala revolutionen mot jämlikhet, vilken av allt att döma inte bara fick nytt bränsle under finanskrisen 2008 utan även under Coronapandemins framfart under våren 2020. Panelsamtalen tar sin utgångspunkt i det senaste Fronesisnumret, som undersöker frågor om egendom, egendomsrelationer och äganderätt utifrån vinklar som staden, allmänningar, gruvdrift, kolonialism, nyliberalism, socialism, jämlikhet, statuspolitik, motstånd, reglering och avreglering. Läsaren får bland annat följa med till platser som den atenska demokratin under 500-talet f. Kr., Franciskanermunkarnas kamp mot privat egendom mot slutet av 1200-talet, den haitiska revolutionen mot slutet av 1700-talet, Kronotorpens framväxt mot slutet av 1800-talet, hyresgäströrelsen under det tidiga 1900-talet, skyskrapans snart 120-åriga historia, ockupationsrörelsen från slutet av 1960-talet fram till idag och Guajajarafolkets 200-åriga kamp mot den brasilianska kolonialmakten.

Föranmälan: hannah.ohlen@fronesis.nu. OBS! begränsat antal platser, så anmäl er i god tid.

Ytterligare ett datum följer under hösten:
2/12: IV. Ägande som erövring: kolonisering och motstånd

Samarr. Fronesis