fbpx
Avlång bild av tegelvägg med rektangulära grå målningar.

Artist talk: Jonas Georg Christensen & Peter Olsen

 - 

Möt de båda danska konstnärerna Jonas Georg Christensen och Peter Olsen, som under perioden 2009–18 arbetat tillsammans med serien Paintworks. Detta gemensamma projekt visas i Mellanrummet på Malmö Konsthall under sommaren och presenteras också i boken Paintworks, som gavs ut förra året.

Paintworks visar de subtila väggmålningar som konstnärerna utan tillstånd gjort direkt på olika industriella och offentliga byggnader i Danmark. Deras ingrepp i byggnadernas senmoderna fasader är diskreta och minimalistiska. Ingreppen följer hela tiden den existerande arkitekturens linjer och kan uppfattas som en åter-aktivering av byggnadens ytor i det offentliga rummet.

Christensen och Olsen intresserar sig för spänningsfältet mellan fotografi, måleri, arkitektur och det offentliga rummet. De kommer att berätta mer om tankarna bakom serien Paintworks och hur de gått tillväga i praktiken, både när de utförde muralmålningarna och när de avfotograferade dem. Varje fotografiskt verk kan vara uppbyggd av upp emot 200 fotografier.

Jonas Georg Christensen (f. 1983) är utbildad vid Det Fynske Kunstakademi (2008), Det Jyske Kunstakademi (2011) samt Det Kgl. Danske Kunstakademi (2016). Bor och arbetar i Köpenhamn. I sitt konstnärskap intresserar han sig för organisation – i ordets alla aspekter. I sina visuellt baserade verk lyfter Christensen frågor rörande system, makt, rättigheter och normer.

Peter Olsen (f. 1982) är utbildad vid Det Jyske Kunstakademi (2006–2011) i Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn. Ofta är ett specifikt material utgångspunkten för hans verk, dess materialitet och en grundläggande fascination relaterat till det. Olsen arbetar i det offentliga rummet och hans färdiga verk är resultatet av ingrepp där.

Fri entré. Längd cirka en timme. Föreläsningen är på danska men frågor kan ställas på både svenska och engelska. Fritt inträde, men antalet platser begränsade till 50 p g a Covid-19.

Bild: Jonas Georg Christensen och Peter Olsen. Grått på rött (avfotograferad 22 januari). Från serien Paintworks.