fbpx
Grafisk, röd målning med 3D-effekt av Inger Ekdahl.

VISNING: Inger Ekdahl och 1900-talets konsthistoria

 - 

Under 1950-talets början levde Inger Ekdahl periodvis i Paris och mötte en konstvärld som inspirerade och förändrade hennes konstnärskap. Med utgångspunkt i Inger Ekdahls måleri ser konstpedagog Johannes Kjellgren tillbaka på de strömningar i konsten som fanns i Europa vid 1900-talets mitt.

Inger Ekdahl. Utan titel, 1978. Olja på duk, 90 x 90 cm. Courtesy Malmö Konstmuseum.